Kyoto Prefectural Government Tourism Office

Yabunouchi-cho, Nishiiru, Shinmachi, Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi 602-8570